Verandermanagement: implementatie en begeleiding

Change, a way of life? Ontwikkelingen in technologieën, markten, wetgeving, social media, volgen elkaar in een snel tempo op en doen een groot beroep op ons aanpassingsvermogen in onze sociale en werkomgeving.

Zekerheden, zoals we die vroeger kenden, vallen steeds meer weg. Verandering lijkt wel de enige stabiele factor. Thema’s als het omgaan met veranderingen, wendbaarheid en flexibiliteit, zijn hiermee één van de belangrijkste opgaven van management geworden.

Wij bieden u hierop een frisse kijk. De verantwoordelijkheid voor het vraagstuk nemen wij echter niet van u over. Wij inspireren door de brede reeks van drijfveren bij u en uw medewerkers aan te spreken en brengen u in de positie om de vraagstukken zelf en samen op te lossen.

Wij helpen u met:

  • het analyseren van de situatie, waarin uw bedrijf of organisatie zich bevindt;
  • het opstellen van een plan;
  • het begeleiden van u en uw medewerkers bij de implementatie;
  • het ontwikkelen en verzorgen van gerichte workshops (maatwerk).

Al het nieuwe zal voortkomen uit datgene waarvan je nu onwetend bent.

— Clifford Scott, Who is Afraid of Wilfred Bion.