Management- (executive), team- en projectcoaching

Vanuit onze eigen directie-, ondernemers- en managementervaring hebben we inzicht in de verschillende rollen en situaties van een directeur en/of manager.

Met kennis van deze belevingswereld en daarin voorkomende dilemma’s treden wij op als klankbord en sparringpartner. Als executive coach ondersteunen wij u met het verder ontwikkelen van uw persoonlijk en professioneel leiderschap en uw effectiviteit als leider.

Werkvormen zijn 1-op-1 gesprekken en coaching on the job, een interimvariant, waarbij wij aanwezig zijn op de voor u belangrijke momenten en u al werkend feedback krijgt op uw werkwijze, handelen en gedrag.

Bij team- en projectcoaching helpen en leren wij teams en individuele medewerkers met resultaatgericht werken en het bereiken van gestelde doelen. Focus ligt hierbij op onderlinge samenwerking, interactie en het werken in elkaars verlengde.