Wat en hoe?

Om tot solide oplossingen te komen, zijn vaak (nieuwe) vormen van samenwerking nodig. Dat vraagt om goede afstemming tussen meerdere stakeholders. De sleutel ligt veelal in het tot stand brengen van de juiste verbindingen. Aversandi kan u daarbij helpen.

We nemen u mee langs veel voorkomende knelpunten en doen u een voorstel voor een veranderprogramma. Zo helpen we organisaties en hun mensen succesvol te veranderen. Pragmatisch, mensgericht en maatschappelijk relevant.

Onze diensten

Co-creatie

De verantwoordelijkheid voor het vraagstuk nemen we niet van u over. Wel faciliteren en motiveren we u en uw medewerkers, zodat u de vraagstukken samen kunt oplossen. U zult zien; uw mensen kunnen het zelf, ze zijn in staat zich te ontwikkelen en gericht hun bekwaamheden in te zetten. Voorwaarde is wel dat u de ontwikkelde visie uitdraagt en
en dat u richting geeft aan het veranderproces.

Integreren

Elk vraagstuk heeft een harde én een gedragskant. In onze visie kunnen harde bedrijfsdoelen (strategie, structuren, systemen, werkprocessen) alleen worden gerealiseerd door te investeren in de ‘zachte’ kant (cultuur, onderlinge samenwerking, leiderschap en persoonlijk handelen). Daarom krijgen harde én ‘zachte’ aspecten in onze aanpak evenveel aandacht.