Waarom Aversandi?

Samenwerken met Aversandi verzekert u van co-creatie, een goede dialoog, participatie van stakeholders en oog voor de belangen van alle betrokkenen. Hoe complex uw vraagstuk ook is.

Visie en verbinding zijn sleutelbegrippen in onze aanpak. Daarbij zorgt visie voor perspectief en verbinding voor gedeelde doelen en gezamenlijk resultaat. Een respectvolle omgang en onze persoonlijke betrokkenheid staan borg voor inspiratie en ontwikkeling en vormen de basis voor gemotiveerd samen werken en samen ontwikkelen.

Het resultaat van het werken met Aversandi:

  • Zicht op de essentie van complexe vraagstukken.
  • Ruimte voor nieuwe inzichten, creatieve ideeën, meerdere zienswijzen.
  • Een duidelijke visie en solide oplossingen.
  • Verbondenheid met visie en doelen (commitment).
  • U en uw medewerkers beleven plezier aan de aanpak van de (complexe) vraagstukken.

Wij verbinden ons aan het eindresultaat: voor ons is de opdracht pas af als we samen met u constateren dat het werkt.

We vertellen u graag meer over onze visie en aanpak. Bel gerust voor een vrijblijvende kennismaking of neem contact op via het contactformulier.

Het ijken en verrijken van veranderagenda's

De mens en organisatie in taaie vraagstukken

Het ontwerpen en realiseren van organisatieontwikkeling