• Home
 • Privacy Statement Aversandi

Privacyverklaring Aversandi organisatieadvies & verandermanagement

Aversandi organisatieadvies & verandermanagement biedt ondersteuning in de vorm van begeleiding, coaching, training, interim-management en advies. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Aversandi BV, KvK 65335848
Rijnring 34, 5152 RA Drunen
Telefoon +31416382324
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aversandi verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld door de gegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening, uw bezoek aan de website, het contactformulier dat u invult, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Aversandi verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummers, bedrijf, organisatie, instelling
 • Bankrekeningnummer, Btw-nummer
 • IP-adres ofwel internetverbinding
 • De gegevens over uw activiteiten op de website
 • Inhoud van communicatie, presentaties en impressiefoto’s van bijeenkomsten

Doeleinden
Aversandi verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

 • Het onderhouden van contact, aanbieden van een offerte, op de hoogte te houden van onze activiteiten en voor de communicatie m.b.t. opdrachten.
 • Het verlenen van een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen, facturatie,

Gegevens delen met derden
Wij verwerken bepaalde persoons- en organisatiegegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening en bedrijfsactiviteiten, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Aversandi kan hiertoe gebruik maken van diensten van derden, zoals de leveranciers van onze website (websitebouwer en -host), onze bank, accountant en belastingadviseur, onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Tot slot kunnen uw persoons- en/of organisatie gegevens verstrekt worden aan derden wanneer Aversandi aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Aversandi zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Aversandi zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Aversandi zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Na afloop van de wettelijke bewaarplicht worden ook deze gegevens ongedaan gemaakt.

Hoe wij gegevens beschermen?
De gegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en doelmatige technische hulpmiddelen. De website maakt gebruik van het SSL-certificaat. Indien deze computers zouden worden gestolen of gehackt zullen wij aangifte doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
Informatie, gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wij nemen uw privacy serieus en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aversandi laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Aversandi kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Heeft u verder nog vragen?
Als u vragen heeft met betrekking tot de gegevens waarover wij beschikken, kunt u altijd contact met ons opnemen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juni 2018. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd.