De kunst van het omkeren

Aversandi helpt organisaties bij uitdagende veranderingen. Samen zoeken we met u naar de beste route als antwoord op uw verlangens en visie. Met u spelen we daarbij in op de betekenis voor medewerkers en andere stakeholders. Resultaat is een effectieve, maar altijd plezierige aanpak.

Aversandi staat voor verandermanagement. Het is de afgeleide betekenis van de oud-Latijnse uitdrukking Ars Aversandi, de kunst van het omkeren. Omkeren ofwel verandermanagement gaat niet zonder inzicht, creatie, strategie, gevoel en intuïtie. Het vergt kundigheid, losmaken, beïnvloeden, in beweging brengen en reflecteren. Competenties waarbij Aversandi u kan helpen.

Aversandi biedt ondersteuning in de vorm van begeleiding, coaching, training, interim management en advies. Hier leest u hoe we dat doen, waarom juist voor Aversandi te kiezen en wie we zijn.

Ars Aversandi, de kunst van omkeren.

Kunst, omdat het gaat om het resultaat van creatief menselijk handelen.

Omkeren, omdat het gaat om kantelen, keren, omdraaien en relativeren.

Beide termen hebben in hun onderlinge samenhang vele raakvlakken
met de veranderkundige aspecten van ons vak als trainers/ coaches/ organisatieadviseurs.