• Home
  • Disclaimer Aversandi

Disclaimer Aversandi organisatieadvies & verandermanagement

Aversandi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht desondanks de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aversandi geeft geen enkele garantie of verklaring ten aanzien van de redelijkheid, juistheid of (on)volledigheid van de informatie die op haar website wordt gepubliceerd of waartoe via haar website toegang wordt geboden.

Aversandi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor informatie die op websites staat waarnaar wordt verwezen. Aversandi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op haar website.

Aversandi biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Voor meer informatie over en/of vragen over het disclaimerbeleid kunt u contact opnemen via ons contactformulier.